x
M B N

Sejarah Penubuhan

Pengenalan

Fakta Menarik

Siapa kami ?

Majlis Belia Negeri Perak merupakan sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan bergerak sebagai badan organisasi yang menyelaras pertubuhan belia di Negeri Perak.

Pengiktirafan

Majlis Belia Negeri Perak juga turut diiktiraf oleh kerajaan sebagai badan induk pertubuhan belia di peringkat negeri dan ianya ditubuhkan dengan tujuan untuk menggalakkan kemajuan belia yang seimbang di semua bidang ekonomi, sosial, mental,fizikal,akhlak dan politik.

Peranan

Majlis Belia Negeri Perak juga bertujuan untuk memupuk perasaan kebangsaandan semangat bekerja dengan penuh dedikasi untuk kepentingan masyarakat serta negara dan dengan itu melengkapkan diri mereka agar dapat hidup sebagai warga negara yang matang, kreatif, proaktif dan bertanggungjawab.

Pergi Ke Atas