x
M B N

Peranan MBN Perak

Majlis Belia Negari Perak merupakan badan penyelaras belia peringkat negeri dan mempunyai hubungan erat dengan kerajaan, terutamanya melalui Kementerian Belia dan Sukan dalam hal-hal bersangkutan dengan belia dan gerakan belia.

Memupuk semangat bekerjasama dan semangat kebangsaan untuk kepentingan masyarakat belia agar dapat melahirkan belia yang proaktif, bertanggungjawab dan juga berdedikasi.

Menggalakkan pembangunan dalam diri belia terutamanya dari bidang sosial, akhlak, politik, ekonomi, mental dan fizikal.

Merealisasikan kerjasama dan perhubungan antara pertubuhan belia degan belia supaya dapat meningkatkan kemajuan dalam diri belia.

Pergi Ke Atas