x
M B N
Tentang MBNP

Sejarah
Penubuhan

Majlis Belia Negeri Perak merupakan sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan bergerak sebagai badan organisasi yang menyelaras pertubuhan belia di Negeri Perak.

0

Badan Gabungan Negeri

0

Majlis Belia Daerah

0

JawatanKuasa Tetap

0

JawatanKuasa Khas

Pergi Ke Atas